Fémhulladék

A vas fémes tulajdonságú kémiai elem, rendszáma a periódusos rendszerben 26, atomtömege 55,845 g/mol. A vegyjele: Fe, ami a latin ferrum szóból ered. Elemi állapotban szürkésfehér, szívós, jól alakítható fém. A földkéreg 4,8% vasat tartalmaz különböző vegyületek alakjában, elemi vas a természetben nem található (eltekintve a meteoritvastól). Az elemek közül ennél több csak oxigénből, szilíciumból és alumíniumból van. A vas ipari fontosságú elem. Érceiből redukálással állítják elő. Először a nyervasgyártási eljárással nyersvasat, öntészeti célra öntöttvasat, az acélgyártás műveleteivel acélt állítanak elő.


A vas, vashulladék főbb megjelenési formái:

  • gyártási melléktermékek
  • hidak
  • hajók
  • silók
  • acélszerkezetes épületek
  • vasút, vasúti szerelvények, mozdonyok
  • tartályok
  • vasöntvények
  • villanymotorok